Nieuwsbrief nr 2 – april 2019

EDITORIAAL

Op 11 maart vond in het Belgradehuis in Mechelen een Algemene Vergadering plaats van cimic vzw. De vergadering was ook uitgebreid met enkele adviserende sympathisanten om de doorstart van cimic vzw te bespreken. Men was blij met de hernieuwde dynamiek en dankbaar voor de aangeboden hulp. In eerste instantie willen we immers de oud-studenten met elkaar in verbinding brengen en hun werkzaamheden in het veld kenbaar te maken.

Beslist werd dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een nieuwe website, een bescheiden nieuwsbrief die eraan gelinkt wordt en een redactieadres.

Er rezen ook vragen rond de doelstellingen van de op gang getrokken vzw en in dat verband is er een extra vergadering gepland op 8 april om 9.30u (tot 13.30u). Iedereen die wil meedenken en meewerken is van harte uitgenodigd!!

Goed om te weten is ook dat er op elke dinsdagnamiddag (vanaf 2u) permanentie is in het Belgradehuis, Belgradestraat 80 Mechelen. De cimic-bibliotheek is dan open en er wordt  tijd en ruimte gemaakt voor gezellige babbels en ontmoetingen bij de koffie.

In deze tweede nieuwsbrief geven we aandacht aan Tom D’Haeyer, die in zijn professioneel werk voortdurend geconfronteerd wordt met de mondiale waterproblematiek en vanuit zijn familiale banden ook immens bezorgd is over het ‘wegzakkende’ Kinshasa.

In rubriek ‘aanbevolen lectuur’ stelt Terri Grootjans de ‘Donuteconomie’ van Kate Raworth voor.

Verder willen we graag nog herinneren aan enkele geprogrammeerde events in het Belgradehuis: de leesgroepen onder leiding van Luc Vankrunkelsven op 23 april en 7 mei (om 19.30u) en de belangrijke alumni-trefdag met keynote speaker Koen Stuyck op zaterdag 22 juni.

We maken ook binnenkort werk van de samenstelling van een actieve redactieploeg. Meer daarover in een volgende editie. Hopelijk hebben jullie, lezers, dan al een mogelijkheid om ook zelf suggesties, teksten en foto’s in te sturen.

We houden jullie met veel plezier op de hoogte.

De voorlopige nieuwsbriefwerkgroep,

Helga Schepers, Kevin Verborgt, Luc Vansina, Guido Minne, Luc Vankrunkelsven, Tina Vanhoye, Pascal Blancquaert, Terri Grootjans, Marc Colpaert.


FOCUS:
..  Tom D’Haeyer: Kinshasa zinkt weg
..  Het werk van Tom in Kinshasa
AGENDA
DOE JE MEE ?
AANBEVOLEN LECTUUR
REACTIES


FOCUS

Tom D’Haeyer: Kinshasa zinkt weg

Foto Tom


(foto: Tom met gezin)

Wie is Tom D’Haeyer?

Na zijn opleiding tot bio-ingenieur  en een korte passage in de IT-sector trok Tom D’Haeyer voor de Gentse NGO Protos naar Haiti waar hij 3 jaar verbleef en werkte. Protos stuurde hem daarna voor twee jaar naar Oeganda en het oosten van DR Congo. Na vijf jaar boeiende ervaringen en uitdagingen keerde hij terug naar België met meer vragen dan zekerheden. Zijn zoektocht naar antwoorden bracht hem bij CIMIC. Lang niet alle vragen kregen er een definitief antwoord maar ze kregen wel een plaats.

Ondertussen ging Tom aan de slag als consultant voor het milieu- en engineering adviesbureau Antea Group waar hij vooral in internationale projecten verder werkte rond integraal waterbeleid en klimaatadaptatie. In die tijd leerde hij zijn toekomstige echtgenote Bijou Kasongo kennen.

In CIMIC werd hij de modulebegeleider voor de regionale focus Afrika. De banden met Afrika – en Kinshasa in het bijzonder – blijven innig.

We stelden hem enkele vragen over zijn werk en zijn passie.
Lees verder


Het werk van Tom in Kinshasa

Wat volgt is het mooie, maar verbazingwekkende relaas van Tom over de ravijnvorming in Kinshasa en het antwoord van Mbala-Mbala vzw dat een project heeft opgezet voor een  ‘Duurzaam wijk – waterbeheer en erosiebestrijding’. Wie het project wil steunen, vindt de nodige informatie op het eind van de presentatie.

U kan een presentatie over dit project “Duurzaam Wijk” in Kinshasa hier bekijken/downloaden.

bekijk de presentatie Duurzaam Wijk

AGENDA


23 april en 7 mei:

Leesgroep met Luc Vankrunkelsven n.a.v. zijn boek ’De kikker die zich niet laat koken, klimaat in beweging ’dat in de vorige nieuwsbrief werd besproken.

Plaats: Belgradehuis, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen om 19:30u.

Inschrijvingen bij: luc@wervel.be

Gratis deelname bij aanschaffing van het boek. Anders bijdrage: 3 Euro.
Lees verder


22 juni

Datum van de ontmoetingsdag voor cimic-alumni met o.a. keynotespeaker en oud-cimic’er Koen Stuyck, woordvoerder van WWF.

Thema:
‘Over de staat van de natuurlijke wereld die ons allemaal confronteert met onze verantwoordelijkheid.’

Koen Stuyck

De beroemde Amerikaanse astronoom, wijlen Carl Sagan, sprak in de jaren ’80 van de vorige eeuw over de adolescentie van de mensheid. Hij verwees toen naar het opbod van nucleaire wapens. Zijn idee was dat de mens voor een tweesprong stond: ofwel slaagde hij erin zijn jeugdige onbezonnenheid te bezweren en de nucleaire wedloop onder controle te krijgen, ofwel ging het helemaal mis en stond er een lange nucleaire winter voor de deur… Vandaag heeft het er alle schijn van dat een ander, nog veel fundamenteler probleem onze mondiale samenleving bedreigt, namelijk het onontkoombare feit dat we de draagkracht van onze planetaire biosfeer aan het ondermijnen zijn. Nochtans zijn de 6e massa-extinctie en een uit de hand lopende klimaatverandering (nog) af te wenden. Welkom in de wereld van het Antropoceen! (Koen Stuyck)


DOE JE MEE?

Vasten voor vrede

Sinds 32 jaar organiseert een groepje vrijwilligers een weekend ‘Vasten voor vrede’, in de lijn van Mahatma Gandhi en zijn vastenpraktijk die verbonden was met de sociale strijd in India.

Vanuit het laatste weekend werd beslist om met een aantal mensen wekelijks een dag te vasten. Filip Monbaliu stuurt hiervoor telkens een ondersteunende, inspirerende tekst. Wie deze wil ontvangen, kan terecht bij:  Filip Monbaliu (fmonbaliu@gmail.com).

Verbonden met de klimaatspijbelaars worden er 23-24 mei twee vastendagen – vlak voor de verkiezingen – in de Bijstandskerk te Brussel gehouden. Iedereen is welkom voor het geheel of een deel van deze dagen. Info bij dezelfde Filip.

Biomarkt met een biocafé

De zondagse markt in Heist op den Berg is een begrip in heel de streek. Er passeren er wekelijks duizenden mensen op zoek naar tweedehandsproducten, groenten, dieren, enz. Midden in deze uitgebreide markt is er ook een biomarkt met een biocafé. Dit café wordt gedragen door een handvol vrijwilligers. Trekker is Nicole Stas, moeder van Hannelore, die de Cimic-opleiding volgde en vanuit die dynamiek twee jaar in Peru tussen boeren leefde en werkte.
De biomarkt zoekt nieuwe vrijwilligers. Is er onder de lezers van deze nieuwsbrief iemand die enkele zondagvoormiddagen per jaar wil meewerken? Zo ja, dan graag een bericht naar luc@wervel.be


AANBEVOLEN LECTUUR

‘De Donut-economie’ van Kate Raworth.

Cover Boek Donuteconomie


Een recensie door Terri Grootjans.

Kate Raworth blaast met dit boek het denken van de Club van Rome (er zijn grenzen aan de groei) nieuw leven in. En met succes. The Guardian betitelt haar als de nieuwe Keynes. Ze slaagt erin om in een zeer bevattelijke taal een heel nieuw, alternatief economisch model uit te doeken te doen, dat vertrekt van een uitgesproken realisme. Een boek dat door elke moderne politicus  zou moeten gelezen worden in functie van toekomstige duurzame beleidsvoering.

Lees verder


REACTIES

Als je zelf ook wil meewerken aan de inhoud van deze nieuwsbrief, neem dan contact op met cimicbelgrade@gmail.com


terug naar begin

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept