Veldwerk Kathleen Nuelant

cimic veldwerk – Vzw Taranta – samen integreren


Uit een persoonlijk zingevingsverhaal en goesting om bij te dragen aan een ‘warmere’ samenleving én gegroeid dankzij de aanmoediging, de steun en het enthousiasme van velen (waaronder docenten en medestudenten van cimic en enkele nieuwe Bruggelingen) ontstond de vzw Taranta. Deze werd op 17 juni 2019 onder de nieuwe vzw-wetgeving officieel te water gelaten…

Ons doel: Bruggen bouwen in Brugge

Vzw Taranta bouwt bruggen tussen mensen die op spreekwoordelijke eilandjes wonen. Mét nieuwkomers in het bestuur en de werking creëren we een ‘vrijhaven’, een ‘vaste aanlegplaats’, waar ontmoeting en verbinding centraal staat. Begrippen als integratie en inburgering geven we een nieuwe invulling door samen activiteiten te organiseren, waarbij ‘de ander’ Anders mag zijn*. We hopen ook gevoelens van eenzaamheid te kunnen verzachten. Door samen een humane koers te varen en hierbij de Stad Brugge, andere verenigingen en organisaties, vrijwilligers en de buurt te betrekken.

Hoe het doel bereiken?

Via sociale, culturele en artistieke activiteiten zoals theater, muziek, dans, typische maaltijden, lezingen, tentoonstellingen, enz. dragen we actief bij tot een wereld waarin iedereen (zonder uitsluiting van mensen uit andere kansengroepen) een plaats heeft, zich erkend weet, zich gelijkwaardig kan voelen en zich bewust wordt van onderlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoordelijkheid. Om als actief burger bij te dragen aan een meer rechtvaardige en duurzamere samenleving. Vanuit een bezorgdheid voor het milieu willen we het ecologisch bewustzijn prikkelen en in de toekomst meer gebruik maken van hernieuwbare energie.

Waar? Onze vaste stek is de polyvalente ontmoetingsruimte van de spits Taranta, een tot woonboot verbouwd vrachtschip van 38m lang bij 5m breed. De boot heeft een vaste ligplaats op een mooie locatie aan de vesten in Brugge. Het aanvankelijk basisidee van dit project om in 2016 -gezien het nijpende tekort aan betaalbare huisvesting- twee à drie woonstudio’s te creëren op een woonboot, werd al snel verlaten omwille van complexe en beperkende regelgeving. Het was een hele uitdaging om het schip in orde te zetten op technisch vlak en te voldoen aan alle reglementen en vereisten om de polyvalente ruimte, ter beschikking gesteld aan de vzw, publiek toegankelijk te maken.

Er is dus nog werk voor de boeg, de goesting is groot en stilaan groeit de crew ?

Wil je meer info of onze activiteiten volgen?

Like, volg en deel onze activiteiten via Facebook ‘vzw Taranta’ of surf naar vzwtaranta.wordpress.com

Draag je ons project een warm hart toe? Je kan ons op allerlei manieren steunen: als vrijwilliger, als deelnemer aan activiteiten, door onze zaal te huren of via een gift op onze rekening.

Kathleen Nuelant

Vzw Taranta is een vzw met volledige rechtspersoonlijkheid
Ondernemingsnummer: 0728.526.715 in de kruispuntbank
Zetel gevestigd Kruisvest 11A , 8000 Brugge, België.

Rekeningnummer BE71363192072669 (BBRUBEBB)

mail: vzwtaranta@gmail.com


We gebruiken cookies om inhoud te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. View more
Accept
Decline