Verslag ontmoetingsdag II, 21 september 2019

We waren met veertien alumni  toen we op 21 september de resultaten van de eerste ontmoetingsdag verder uitdiepten. In drie werkgroepen bespraken we cimic vzw als denktank, consultancymogelijkheden en het (opleidings)aanbod.   

Het doel van cimifc als kenniscentrum of denktank is een stem te zijn in het maatschappelijk debat. Dit willen we realiseren door ontmoetingen mogelijk te maken en van hieruit continu tot inzichten te komen m.b.t. ‘interculturaliteit, interreligiositeit, en intergenerationaliteit’. Cimic kan verbinden en een motor zijn die verschillende stemmen samenbrengt. In dat verband wordt een nieuwe,  goed gevulde en gevarieerde ontmoetingsdag gepland voor de maand mei 2020.

De inzichten van de werkgroep ‘consultancy’ sloten hier bij aan. ‘Een stem zijn vanuit het maatschappelijk landschap’, ‘kiezen voor actie, niet voor reactie’. Men tracht in te zetten op adviesverlening, coaching en procesbegeleiding en  te werken met een pool van o.a. ex-cimic’ers die reeds een aanbod hebben. De interculturele competenties die destijds door de cimic-consultancyploeg werden uitgewerkt kunnen een richting aangeven en een zeer bruikbaar middel zijn. De werkgroep pleitte ook voor een Commons canvas Model (in plaats van een business canvas model). Commons zijn hulpbronnen die toegankelijk zijn voor alle leden van een groep of samenleving.

De derde werkgroep onderzocht hoe we met de vzw een aanvulling kunnen zijn voor het bestaande postgraduaat. Eigenlijk moeten we met z’n allen levenslang leren, ook buiten het reguliere onderwijs. Men herinnert zich het appèl van vroegere docenten om met het ‘geleerde’ ook iets te gaan doen. De vzw kan daaromtrent verbindend werken. Maar in welke vorm kan dat gebeuren? Telkens weer duikt de herinnering aan de module zingeving op. Uiteraard is ook de nieuwsbrief een noodzakelijk bindmiddel. De werkgroep wil dit verder onderzoeken.

Wie het volledige verslag van 21 september wil lezen kan het aanvragen via reactie@cimic-npo.org.

Hoe gaan we concreet verder?

1. De volgende uitwerking van de ideeën van de drie werkgroepen vindt plaats op zaterdag 23 november, Belgradehuis, Belgradestraat 80, Mechelen, tussen 13u30 en 17u. Wil zo goed zijn te melden of je aanwezig zult zijn. (Belangrijk voor de ‘toetjes’)

2.Wie wil toetreden tot de werkgroep om de ontmoetingsdag mei 2020 voor te bereiden, kan zich melden via reactie@cimic-npo.org.

3.De redactiegroep komt op 15/10 samen in het Belgradehuis om 15.30u. Wie  wil meewerken met de redactieploeg kan zich melden via hetzelfde inmiddels gekende emailadres. Hartelijk welkom. Iedereen kan vooraf ook ideeën doorgeven.

4. Zingevingsaanbod – zodra Luk Vankrunkelsven terug is uit Brazilië wordt een werkgroep daaromtrent opgestart. We houden je op de hoogte.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept