Klimaattop COP26 in Glasgow

Wat wil dat zeggen?

In de Schotse stad Glasgow vindt dit jaar van 31 oktober tot 12 november de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. COP26 betekent: 26ste Conference of the Parties. En ‘parties’ zijn in dit geval de ruim 180 landen die het VN-klimaatverdrag (1992) ondertekenden en zich nadien verder engageerden om de besluiten van de opeenvolgende klimaatconferenties uit te voeren, zoals het Akkoord van Parijs (2015).

In Glasgow komt deze klimaatconferentie voor de 26ste keer samen. Jaarlijks probeert men de violen af te stemmen tussen al deze landen en nieuwe afspraken te maken. Maar 5 jaar na COP21 in Parijs is het ook de eerste keer dat landen met nieuwe, ambitieuzere nationale klimaatplannen moeten komen.

Ondertussen ervaren wij allemaal dat de klimaatverandering zich al op vele plaatsen laat voelen. Denken wij maar aan al die extra bosbranden deze zomer. Ook de plotse overvloedige regenval is opvallend.

Parijs

Juist voor het begin van de conferentie van Parijs in 2015 verscheen de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. Deze insteek van de paus werd alom geprezen voor de juiste inzichten en de oproep van de paus aan alle mensen van goede wil om de ‘schreeuw van de aarde’ en de ‘schreeuw van de arme’ te horen. Zij heeft ongetwijfeld een invloed gehad op de besluitvorming van de conferentie.

In 2015 werd er beslist dat de temperatuurstijging, een gevolg van de menselijke activiteit, ver beneden de 2°C moest blijven (1,5°C is het streefdoel). Hiervoor moesten alle landen hun huiswerk maken en maatregelen nemen op nationaal vlak. Deze werden voorgelegd aan een panel van wetenschappers. Zij gingen na of de som van al die nationale maatregelen het doel bereikte. Daaruit bleek al vlug dat wij nog veel extra inspanningen zullen moeten doen, willen wij de temperatuurstijging beneden de 2°C houden.

Daarom werd beslist dat alle landen elke 5 jaar hun klimaatdoelstellingen moesten aanscherpen. En dat op basis van een wetenschappelijke evaluatie van de klimaatsituatie. Dat moest dus gebeuren in 2020, maar door de covidpandemie is dit opgeschoven naar 2021.

De voorbije jaren is er hard gewerkt om tot een consensus te komen over de manier van meten en registreren, zodat de resultaten van de verschillende landen samen op één lijn zouden staan en vergeleken kunnen worden. Verder zijn er ook veel technische kwesties besproken, die dienden te worden uitgeklaard.

Aanwezigheid van Ecokerk in Parijs

In Parijs was ik, met de koepelorganisatie Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV), waartoe ook Ecokerk behoort, aanwezig. Wij waren met vele duizenden in de marge van de COP21-conferentie. Regelmatig werden wij via briefings op de hoogte gehouden hoe de officiële besprekingen tussen de nationale delegaties verliepen.

Karel Malfliet, de stafmedewerker van Ecokerk, had het statuut van waarnemer en mocht dus bepaalde officiële meetings bijwonen. Hij verzorgde de briefings voor het NRV.

De officiële Belgische delegatie was niet bepaald om vrolijk van te worden, wegens meningsverschillen tussen de 3 regio’s van ons land.

Een delegatie van Ecokerk op de grote Klimaatmars van zondag 10 oktober 2021 in Brussel (foto: Ecokerk).
Een delegatie van Ecokerk op de grote Klimaatmars van zondag 10 oktober 2021 in Brussel (foto: Ecokerk).

Glasgow: COP26

Deze conferentie zal gedurende 12 dagen werken aan gezamenlijke standpunten en maatregelen om het streefdoel van maximaal 1,5°C opwarming waar te kunnen maken.

Samen zoeken de delegaties naar de noodzakelijke compromissen. Want niet alle landen denken hetzelfde over de te nemen maatregelen. Zo wil bijvoorbeeld Polen, dat nog grotendeels zijn energie haalt uit steenkolen, meer tijd om zijn elektrische centrales om te bouwen, enz.

Ongeveer alle belangrijke wereldleiders komen naar Glasgow om hun nieuwe klimaatambities toe te lichten. Voor de EU en haar lidstaten, staan die nieuwe klimaatdoelen in de ‘European Green Deal’ en in de Europese Klimaatwet.

Het belang van de conferentie is zo groot dat zelfs Joe Biden naar de conferentie komt. Ook de paus was van plan om naar Glasgow te gaan. Zijn verzwakte gezondheid, na een heelkundige ingreep, laat dat niet toe. Hij wordt vervangen door kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan (zeg maar de eerste minister).

Een delegatie van Grootouders voor het Klimaat zal meestappen naar de COP26 in Glasgow. Ze vertrokken zondag 24 oktober vanaf het Luxemburgplein in Brussel (foto: Grootouders voor het Klimaat).
Een delegatie van Grootouders voor het Klimaat zal meestappen naar de COP26 in Glasgow. Ze vertrokken zondag 24 oktober vanaf het Luxemburgplein in Brussel (foto: Grootouders voor het Klimaat).

Men verwacht om en rond die conferentie 20.000 officiële vertegenwoordigers. In de marge zijn er nog vele duizenden, die de klimaatbewegingen vertegenwoordigen.

We wachten af wat in Glasgow uit de bus komt. De toekomst van de planeet en dus van onze kinderen en kleinkinderen hangt ervan af. Ondertussen kunnen wij alleen maar hopen en bidden dat velen het algemeen belang: de gezondheid van moeder Aarde en haar bewoners, boven het eigenbelang zullen stellen.

Wilfried Van Hove

Ecokerk

De organisatie ‘Grootouders voor het Klimaat’ volgt met een kritisch oog de COP26 in Glasgow. Voor het novembernummer van de CIMIC-Nieuwsbrief belooft de organisatie een boeiend verslag van ter plaatse.

Gezamenlijke verklaring kerkleiders voor de klimaattop in Glasgow:
https://netrv.be/ecokerk/ecokerk-2/723-gezamenlijke-verklaring-voor-de-klimaattop-in-glasgow

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept