Redactioneel 40

Beste lezer,

Zoals elke maand is er ook nu weer veel stof om over na te denken.

Naast het discours over het noodzakelijk sturen van geavanceerde wapens naar Oekraïne komen er ook berichten binnen over de trauma’s van soldaten die hun families niet of te weinig kunnen zien, verhalen over huishoudelijk geweld als de mannen terugkeren van het front, maar ook verhalen van gewetensbezwaarden die weigeren te doden. We laten zo iemand aan het woord.

David Hearst bekijkt de gigantische catastrofe van de aardbevingen vanuit het gezichtspunt van het Midden-Oosten en begrijpt de discrepantie niet tussen de bijzondere Europese vrijgevigheid als het over wapens voor Oekraïne gaat en de schaarse hulp die aan Turkije en Syrië wordt verleend.

De Indiase mens is niet zo bezig met Oekraïne, maar knokt met de gevolgen van een zeer rechts regime en tracht de democratie én haar instellingen te redden. Hoe moeilijk dat is, bewijst Jean Drèze en blijkt ook uit de onterechte, gemanipuleerde aantijgingen die de dood van activist Fr. Stan Swamy SJ tot gevolg hadden. Dat laatste is nu bewezen.

We blikken verder terug op de bestorming van het Braziliaanse parlement door aanhangers van ex-president Bolsonaro en op de staatsgrepen die in vele West-Afrikaanse landen militairen aan de macht brachten, maar de puinhopen alleen maar groter maakten.

Het geopolitieke geharrewar, het gesol met asielzoekers en het dodelijke oorlogsgeweld – zo is zeker – leiden ons af van datgene waarover we met z’n allen in de eerste plaats zouden moeten bekommerd zijn: de klimaatproblematiek. Daarom onze reflectie over ‘On Time and Water’.

We weten dat de werkelijkheid en het leven zelf niet alleen rationeel kan worden uitgelegd. Anna Van Malder tracht in haar verhaal uit Sierra Leone analyse te verbinden met ervaringen van schoonheid en vertrouwen.

Paul Verhaeghe gaat opnieuw te rade bij Ton Lemaire, die Tegen de tijd, kanttekeningen bij onze wereld maakt.

Omdat CIMICvzw zich ervan bewust is dat de mens te midden van alle ellende ook evenwicht en harmonie wil zoeken, bieden we een programma aan waar zin- en betekenisgeving centraal staan. Lees a.u.b. de aankondigingen. Vanaf nu kan men inschrijven.

Uiteraard zijn we dankbaar voor alle blijken van steun (financiële giften graag via onze website: https://cimic-npo.org/) en vertrouwen. ‘Koken kost geld’, ook voor een vrijwilligersorganisatie als de onze. Elke gift telt.

Voor de CIMIC-kernredactie,

Marc Colpaert, Jan Van Criekinge, Luc Vankrunkelsven, Pascal Blancquaert, Koen Stuyck


Lees verder (inhoud febuari 2023)


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept