Redactioneel 46

Oorlogen zijn in deze tijden van klimatologische omwentelingen wel zeer contraproductief. Dat is nog zacht uitgedrukt. De mensheid en de mensenkinderen dromen overal op deze planeet van allesbehalve oorlog.

Hoe kan het dan dat die dromen niet kunnen worden gerealiseerd – al was het maar een beetje in de richting van niet-oorlog? Er zijn duizend-en-één verklaringen voor, en veel verklaringen wijzen telkens in de richting van een vijand. Daarmee is de cirkel rond.

Deze nieuwsbrief wil vooral oproepen tot momenten van ontmoeting, waarbij we trachten deze vicieuze oorlogscirkel en het vijanddenken mentaal te doorbreken. Misschien te beginnen met de oorlog in onszelf, waardoor het erg moeilijk is om in een vredevolle relatie te treden met anderen.

We kunnen en mogen niet alleen objecten zijn voor elkaar. Doen we toch alsof het zo is, dan verdwijnt langzaam het vermogen om in een ‘ik-jij-relatie’ te treden en elkaar als mensen te erkennen. Het taalgebruik wordt dan besmet en de ander wordt ‘ongedierte’. Dat schrijft Martin Buber 15 jaar vóór hij achtervolgd door nazi’s in 1938 naar Palestina vertrekt. En daar wordt zijn vrees nog maar eens bewaarheid.

CIMICvzw schaart zich daarom ook achter het SPES-congres op 2 december over vredestichter Thich Nhat Hanh. Zijn leven was o.a. een antwoord op de Vietnamoorlog. Vrede was voor hem geen na te streven doel. Vrede was de weg. Elke dag, elk uur, elke minuut, elk ogenblik. We moeten ons oefenen, zei hij.

Maar als men de sinds heugenis diep in de mens verankerde wijsheidsrichtlijnen eigenmachtig naast zich neerlegt, overheerst het geweld. Vredeactivisme of pacifisme is niet de zaak van enkele idealisten, het moet de zaak worden van alle volkeren, stelde hij.

Op 11 december gaat Ludo Abicht in het Zondvloed-café met ons in gesprek over de donkere nacht in het Midden-Oosten. Samen met hem trachten we hoop en utopie te herdefiniëren.

Ook de ‘vredesstrijd’ van de Syrische Jacques Mourad, collega van Paolo Dall’ Oglio, kan ons vooruit helpen. Hij werd gegijzeld door IS, overleefde het en getuigt erover. De monnik werd voorkort tot aartsbisschop van Homs benoemd. Begin december komt hij naar België om er zijn boek voor te stellen dat door Barbara Mertens werd vertaald: Een gegijzelde monnik.

Tenslotte roepen we ook op om mee te stappen in de Klimaatmars van 3 december. Luc Vankrunkelsven indachtig is wegkijken geen optie meer.

Voor de CIMIC-kernredactie,

Marc Colpaert
Jan Van Criekinge
Pascal Blancquaert
Koen Stuyck


Lees verder (inhoud oktober 2023)


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept