Weekend ‘Vasten voor Vrede’ in Averbode
8 tot 10 maart 2024

Doel en opzet

Het vastenweekend heeft bewust een rustig en langzaam karakter. Vasten is een middel om helder te krijgen waar het eigenlijk om gaat. Het maakt tijd vrij voor geweldloze solidariteit met de gekwetste, lijdende mens.

Tijdens het weekend trachten we de geweldloze weg van Gandhi tegen het licht te houden van de actualiteit. Het weekend wil een vorm van herbronning bieden voor mensen die zoeken naar geweldloze vormen van omgaan met onze wereld.

boek front "Vernietiging en Herstel"

‘Vernietiging en herstel’ de boodschap van Luc Vankrunkelsven

Dit jaar willen we de geestelijke erfenis die Luc Vankrunkelsven ons nalaat, in de kijker zetten. Luc was één van de oprichters van de Gandhivastenweekends. Hij overleed op 15 september 2023 in Chapecó, Brazilië en werd op 6 oktober 2023 begraven in de Abdij van Averbode.

Thema 2024: ‘Geen revolutie, wel koerswijziging in onze samenleving’

Luc Vankrunkelsven was nauw betrokken bij CIMIC vzw, van bij het begin als bewogen docent en als cursist. Marc Colpaert schreef namens CIMIC in het laatste boek van Luc een korte voorstelling die goed weergeeft hoe Luc in het leven stond.

Klimaatveranderingen, oorlogen, falende politieke systemen, ontbossingen, woestijnvorming en watergebrek verplichten mens en dier elders heil te zoeken. Het is zaak om oorzaken en gevolgen onder ogen te zien, te analyseren en er een ethisch antwoord op te geven.

Betekenisgeving, zingeving is evenzeer aan de orde. Transitie vindt sowieso plaats. Maar hoe verandert dat ons wereldbeeld, ons mensbeeld en evenzeer ons godsbeeld? Hieromtrent wegkijken, of ‘zwijgen als vermoord’ is weinig heilzaam en zelfs ongezond. Alles alleen maar ondergaan, vreet meer aan een mens dan zich laten confronteren en tot handelen overgaan.

Men kan die transitie niet ‘uithouden’ zonder een bron of een visie die de mens een plek geeft binnen het groter natuurgeheel, en met aandacht voor alle levende wezens, fauna en flora, voor de habitat die de mens niet kan vernietigen zonder zichzelf te vernietigen.

Luc Vankrunkelsven

Programma:

Vrijdag 8 maart 2024

19uAankomst en onthaal
20uSituering van het weekend
Kennismaking met elkaar
Eerbetoon aan Luc

Zaterdag 9 maart 2024

8u30Thee
9u00Stille tijd met handwerk, lectuur of meditatie, creatief werk.
Om het uur een tekst of lied
13u00Thee
14u00Wandeling
16u00Getuigenis door Herman Wauters en Siska Blondé
over de geestelijke erfenis van Luc Vankrunkelsven in Brazilië en Europa
18u00Thee
19u00Meditatie onder begeleiding van Stefan Vermuyten

Zondag 10 maart 2024

8u30Thee
9uStille tijd met handwerk, lectuur of meditatie, creatief werk.
Om het uur een tekst of lied
13uThee, voorbereiding vieringmoment
14u30Vieringmoment
15u30Afsluitende lichte (fruit)maaltijd
16u30Veilig huiswaarts

Praktisch:

stylistische lees-uitnodiging (kijk rechts)

Herseltsebaan 2
3271 Averbode
T 013 78 04 40
www.abdijaverbode.be

foto Abdij Van Averbode

Inschrijven & deelnameprijs

Richtprijs is 125 euro per persoon (naargelang draagkracht), lakens inbegrepen. Reserveer tijdig: fmonbaliu@gmail.com. Indien we uw betaling vóór 28 februari 2024 hebben ontvangen, wordt uw inschrijving per mail bevestigd. IBAN BE20 8939 8553 8556 (VDK) met vermelding van ‘Vasten 2024 + naam en voornaam van de deelnemer(s)’ Info: F. Monbaliu: 0473 68 75 81

Meebrengen: toiletgerief, handwerk of lectuur, meditatiematje of  -bankje

Begeleiding: Herman Wauters, Katrien Van Oost & Stefan Vermuyten

Meer info: wauters.herman@telenet.be  of www.gandhigedachten.org


Lees verder (inhoud januari 2024)


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept