De Stedenband ontwikkel(t)(d)

Stedenband

Vorig jaar augustus is Cimic VZW gevraagd om mee te werken aan het project de Stedenband ontwikkel(t)(d). In dit project zijn drie stedenbanden betrokken, Brasschaat – Tarija in Bolivia, Edegem – San Jeronimo in Peru, Herent – Nimlaha’kok in Guatemala).

Van bij het begin werd het concept van de stedenband verder uitgediept door de betrokken gemeente zelf met coördinatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het federale programma gaf de stedenbanden de nodige slagkracht om in het Zuiden te werken aan structurele veranderingen. Het zwaartepunt van de werkingen kwam bij de Zuidelijke partners te liggen.

Stedenband en SDG

Ondertussen evolueerde de context waar binnen de stedenbanden opereren. De uitdagingen waar lokale besturen mee worden geconfronteerd worden steeds complexer in deze geglobaliseerde wereld. De milleniumdoelstellingen maakten plaats voor de SDG’s (Sustainable Development Goals) en daarmee werd ook de Noord-Zuidverhouding ingeruild voor één gedeelde wereld. VVSG speelde hierop in met enerzijds een nieuwe visie op gemeentelijke internationale samenwerking (zie: ‘Van Noord-Zuid naar mondiaal, naar een lokaal mondiaal beleid’) en anderzijds een piloottraject om de SDG’s te integreren in de hele gemeentelijke planning.

Met dit project willen we ook het hele concept van de stedenbanden bijsturen in de richting van die paradigmaverschuiving. Dat betekent samenwerken aan de verwezenlijking van de SDGs in beide partnergemeenten en dit binnen een mondiaal netwerk. De drie betrokken stedenbanden doen dienst als proeftuinen om diepgaand aan de slag te gaan met de SDG’s in een wederkerige dialoog. De opgedane kennis en ervaring wordt doorheen het hele traject gedeeld met de andere stedenbanden via de fora die de VVSG opzet.

Voor de ondersteuning van het proces om werkelijk tot een open en brede participatieve dialoog te komen in een interculturele context zijn Levuur en Cimic vzw betrokken bij dit project. Dit is een traject van 36 maanden.

Helga Schepers

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept