Afscheid van Jo Bastiaens (1964-2024)

Na lang fysiek lijden, overleed op 29 februari Jo Bastiaens, de oud-coördinator van het CIMIC-expertisecentrum aan de Thomas More Hogeschool, Mechelen. Hij was tien jaar lang programmacoördinator van CIMIC van september 2002 tot september 2012. Daarna werd hij opnieuw onderzoeker en lector bij Thomas More.

Jo heeft in zijn periode bij CIMIC sterk ingezet op het versterken van de academische kwaliteit van ons werk. Zo was hij de impulskracht achter een aantal belangrijke PWO-projecten (Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek) waarmee CIMIC echt op de kaart werd gezet. We denken aan de verschillende PWO’s waarmee we het kader rond interculturele competentie mochten ontwikkelen, zoals Catalyst en Entercultureel.

Jo schreef ons ook in op een aantal belangrijke onderzoekprojecten die ons toelieten de ontwikkelingen m.b.t. diversiteit en inclusie in Vlaanderen beter te doorgronden.

Zo was er de doorlichting van het Actieplan Interculturaliseren die we onder zijn leiding deden voor het departement Cultuur, Jeugd en Sport en verder ook onze deelname in het MADIVA-project (Managers voor Diversiteit).

Naast de nationale projecten waren er ook de internationale, zoals bijvoorbeeld het Erasmus Mundus Nour-project waarbij we samen met universiteiten in Spanje en Italië nadachten over de toegang tot de Europese hogeronderwijsinstellingen voor jongeren uit Noord-Afrika.

Een belangrijke verdienste van Jo was ook hoe hij ons aanspoorde tot inzet op publicatie en daarmee kapitalisatie van veld- en onderzoekswerk. Zo kwam er onder zijn hoofdredactie het boek Tellen én meetellen in het hoger onderwijs, naar een geïntegreerd diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs.

Jo Bastiaens (21 juni 1964 – 29 februari 2024).
Jo Bastiaens (21 juni 1964 – 29 februari 2024).

Vervolgens zorgde hij ervoor dat we in samenwerking met uitgeverij Politeia een langdurige samenwerking konden aangaan voor het Handboek Interculturele Competenties, waarin een heel eigen theoretisch kader werd ontwikkeld naast een hele reeks boeiende praktijkcases. Ook het project Doorlichting van het Actieplan Interculturaliseren resulteerde in een belangwekkend rapport.

Jo heeft ook de Voortgezette Opleiding laten evolueren naar een banaba-opleiding. Dat was geen eenvoudige klus, maar wel een belangrijke voor de consolidatie van CIMIC. Het was onder zijn leiding dat we een eerste (succesvolle) visitatie hebben gehad.

In elk geval heeft Jo veel betekend op zowel inhoudelijk als structureel vlak. Hij stond mee aan het roer tijdens de bloeiperiode van de banaba.

Verder was het ook Jo die ons aanspoorde in te zetten op extra opleidingsprogramma’s. Zo kwam door hem ook het postgraduaat Diversiteitsmanagement tot stand. Dit was een mooi programma voor mensen die al praktijkervaring hadden en niet op een gehele banaba konden inzetten.

Wij hebben Jo erg gewaardeerd voor zijn inzet en zijn volharding.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en zijn kinderen.

Namens CIMIC-collega’s, oud-docenten en studenten,

Marc Colpaert en Gunilla de Graef


Lees verder (inhoud februari 2024)


We gebruiken cookies om inhoud te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. View more
Accept
Decline