Frank Tallis: “Leven. Wat de grootste psychologen ons vertellen over geluk, onbehagen en zingeving”

In Vlaanderen behoor ik tot de eerste lichting klinisch psychologen, op basis van een toenmalige opleiding die echt niet veel voorstelde. Dat vormde geen beletsel om een maand na mijn afstuderen (!) als psychotherapeut...