Op zoek naar zingeving door verdieping van mens-, maatschappij- & godsbeeld

Stan Goetschalckx las enkele boeken om ons te laten nadenken over welke keuzes we maken om positief om te gaan met onze eigen samenleving, welk wereldbeeld we uitdragen, welk godsbeeld en ook welk zelfbeeld....