Nieuwsbrief nr 15 – september 2020

website-versie= https://us20.campaign-archive.com/?e=&u=032e0c64e89a6bd9ca205d779&id=ae571d63fe

Redactioneel

Na de nieuwsbriefstilte in juli en augustus kwam het toch wel luide nieuws dat in september de CIMIC-opleiding aan de Thomas More-Hogeschool in Mechelen niet meer zou worden ingericht.

De nieuwsbrief van september is dan ook volledig gewijd aan het afscheid van een opleiding die 27 jaar heeft bestaan en drie hogeschoolfusies had overleefd.

De afscheidsbrief van coördinator Willeke Van Herreweghe is een mooie en waardige hommage aan de vele honderden docenten en studenten. Haar brief geeft ook een duidelijk overzicht van de visie en de missie die deze opleiding over interculturaliteit jarenlang heeft ontwikkeld. Daaruit blijkt hoe noodzakelijk de opleiding is geweest en hoe beklijvend ze bij de studenten en docenten heeft doorgewerkt. Tot op vandaag.

Wij zijn Willeke ontzettend dankbaar voor haar grote inzet. Willeke had een groot hart voor wat ze ‘de diaspora’ noemt, omdat ze die ook van binnenuit kent. Daarom schakelde ze ook jongere en nieuwe docenten in. Maar de fundamentele thema’s bleven al die jaren steeds dezelfde: interculturalteit, migratie, integratie, inclusie, superdiversiteit, ongelijkheid, racisme en onrecht.

Het zijn thema’s die een licht werpen op een individualistische, etnocentrische samenleving waar verbinding en cohesie vaak afwezig zijn, en op een globale wereld waar de klimaatcrises en mensonterende regimes mensen doen vluchten.

De opleiding vroeg veel tijd en inzet van de deelnemers, die er nadien alleen maar woorden van lof voor over hadden. Maar de opleiding kon niet concurreren met een cultuur van snelle lichtvoetigheid en economische wetmatigheid waarbij (nog steeds) ‘groei’ centraal staat. Het aanbod van de opleiding was gigantisch, de vraag ‘op de markt’ blijkbaar niet.

De problemen begonnen zich op straat voor te doen en de drempel van een veeleisende opleiding om daar wat aan te doen, bleek wellicht te hoog. We zullen nu moeten zoeken naar andere mogelijkheden om jonge mensen toe te rusten voor de moeilijke transitietijd die op ons afkomt.

Dat kan onmogelijk zonder er de jonge generaties intens bij te betrekken. Zij moeten de kans krijgen om te bevragen, af te tasten en op te ruimen. Ouderen hoeven zichzelf niet te ‘deleten’. Ze kunnen dienstbaar blijven en hun bijdrage leveren.

Er is immers veel inventiviteit, verbeelding en kennis nodig om generaties te verbinden en samen een weg te zoeken in een mistige, wankele toekomst. CIMIC vzw wil die uitdaging op een bescheiden manier aangaan. 

Namens de redactieploeg,

Marc Colpaert

Jan Van Criekinge

Luc Vankrunkelsven

Joël Ndombe

Liana Tolonge Tshatshi

Pascal Blancquaert

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept