Redactioneel

“Ondanks alles blijven we verbinden…”, schrijft Helena ter Ellen vanuit Colombia in een klimaat van repressie. “Onder invloed van de extreemrechtse ex-president Alvaro Uribe heeft de regering een theorie overgenomen die is ontwikkeld door een Chileense neonazi, Alexis Lopez. Die gelooft dat wat er in Colombia gebeurt een moleculaire revolutie is. Het is een manier om te zeggen dat het oorlog is, dat de jongeren die protesteren, interne vijanden zijn en dat daarom militair geweld tegen hen moet worden gebruikt, legaal of illegaal.” Helena ter Ellen vraagt zich af of het vredesproces een langzame dood aan het sterven is.

CIMICvzw sluit zich aan bij dat ‘verbindend’ en zingevend werk en heeft alvast drie activiteiten gepland voor de herfst. Prik nu al de data: 13 oktober over verdoken ‘slavernij’, een weekend in Chevetogne van 22 tot 24 oktober over ‘draagkracht’, en een congresdag op 20 november over de ‘Heilige Verbeelding’ van de 13de-eeuwse Ibn al-‘Arabi.

In haar boek Het is allemaal de schuld van de Chinezen! En andere dooddoeners over het klimaat weerlegt Tine Hens tien nepredeneringen die een mentaliteitswijziging i.v.m. de omgang met het klimaat willen afremmen. Wat Paul Verhaeghe in zijn lovende recensie niet begrijpt, is dat men de omvang van de ramp niet wil zien en dat de machthebbers weigeren om economisch in te leveren.

Nochtans gaan niet alleen in Colombia, maar ook in Brazilië bij de mensen die het wél zien alle alarmbellen af. Koen Stuyck brengt ons o.a. op de hoogte van het MapBiomas-rapport dat satellietbeelden gebruikt om de voortgang van de ontbossing te meten. Dat rapport bracht in juni aan het licht dat de ontbossing met meer dan 13 procent is toegenomen en dat het voor 99,8 procent illegaal gebeurde. Het land wordt nu al geconfronteerd met extreme droogte en er is waternoodalarm in vijf staten.

Wir haben es nicht gewusst’ is al lang niet meer aan de orde. We weten inmiddels genoeg om te beseffen dat we niet naar het vorige ‘normaal’ terugkunnen. De geschiedenis zal zich zelfs niet kunnen permitteren om zich te herhalen en dus moeten wij – het nieuwe ‘wij’ – de koppen bij elkaar steken. Elkaar bevragen, elkaars regeringen wereldwijd bevragen, en ons geheugen bij de les houden, verbanden en samenhang zoeken.

Daarom brengt deze nieuwsbrief n.a.v. het oplaaiend geweld in Israël en Palestina drie reflecties: één over de actuele toestand door Johan Vrints, één over Martin Buber en hoe het in Israël/Palestina zover is kunnen komen, en ten slotte een getuigenis van Jessika De Vlieghere (CIMIC-alumni) die er dertien jaar met haar Palestijnse partner heeft gewoond.

Daarom ook beschrijft Bernard D’Sami vanuit Chennai (India) de kwetsbaarheid van vluchtelingen, migranten, ‘gastarbeiders’, die de voorbije 25 jaar voor de burgeroorlog uit Sri Lanka zijn gevlucht naar Tamil Nadu en nu met covid-19 geconfronteerd worden.

Daarom peilt Jan Van Criekinge naar de moeizame postkoloniale verhoudingen tussen Frankrijk en Algerije. Dat onverwerkte verleden is het onderwerp van het rapport-Stora. Een uitgebreid interview met de auteur maakt veel duidelijk waarom dat bij onze zuiderburen nog altijd zo gevoelig ligt, bijna zestig jaar na het einde van de Algerijnse oorlog.

Zowel Colombia, Brazilië, Israël, Sri Lanka, India als de betrokken Europese naties hebben te maken met koloniale onderstromen uit het verleden en zullen daarmee in het reine moeten komen. Zoniet kan het onontwarbaar en repressief kluwen een beangstigende ‘endgame’ worden.

Omdat alles toch ook voor een deel bij onszelf begint, vraagt CIMICvzw naar het inzicht, de steun en het advies van jonge generaties met betrekking tot de transitie die zich aan het voltrekken is.

Liana Tolonge Tshatshi stelt ons de nieuwe dynamische vzw Luzitu (‘Respect’ in het Kikongo) voor en Joël Ndombe pleit n.a.v. de tv-reeks FC United voor respect en diversiteit in het voetbal.

Er is gelukkig nog een leven na het EK voetbal en na de ronde van Frankrijk. Dat leven – zoals je kunt lezen – wacht niet en woedt zowel verstoord als onverstoord verder. Om het een beetje ‘op orde’ te krijgen gaf Stan Goetschalckx vier hints als vakantielectuur ter ‘verdieping van ons mens-, maatschappij- en godsbeeld’.

Fijne vakantie en tot september!

Het redactieteam,

Marc Colpaert
Jan Van Criekinge
Luc Vankrunkelsven
Pascal Blancquaert
Joël Ndombe
Liana Tolonge Tshatshi
Koen Stuyck
Bernard D‘Sami


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept