Braziliaanse wortels

66 jaar mogen worden in Rio de Janeiro is een feest, zeker in de hoge buurt Santa Teresa. Meer dan 100 jaar lang bracht een Belgische tram de toeristen naar boven. Enkele jaren geleden gebeurde er een dodelijk ongeval. Sindsdien is er een nieuwe tram, maar volgens het oude concept.

Het is een uitgangsbuurt, maar er zijn ook heel wat alternatieven. Bijvoorbeeld het centrum van de Movimento dos Pequenos Agricultores (Beweging van kleine boeren, een zus van MST). We gaan er voor de verjaardag ontbijten. De moeite.

Het historische trammetje brengt toeristen naar boven in Santa Teresa, een bekende wijk van Rio de Janeiro
Het historische trammetje brengt toeristen naar boven in Santa Teresa, een bekende wijk van Rio de Janeiro (foto: Luc Vankrunkelsven, 21 mei 2022).

Ook zij willen, zoals in Recife, de band met de stad herstellen, maar hier hebben ze niet alleen een winkeltje. Ze houden regelmatig een markt en bieden een rijk gevuld ontbijt aan. Bij elk onderdeel van het buffet ligt er een tekstje met uitleg door wie het geproduceerd is.

Stadslandbouw in opgang

In het boek ‘Oases. Grond-kracht voor een nieuwe lente’ schreef ik vanuit Porto Alegre in 2014 al eens over de opgang van stadslandbouw

Een citaat: “Stadslandbouw in en in de onmiddellijke omgeving van steden is een opkomend wereldwijd fenomeen. In Europa, met het opkomen van ‘lokale voedselstrategieën’, Community Supported Agriculture (CSA), etc. In de Amerika’s. In Afrika. In Azië vooral. Het is geen marginaal fenomeen meer.

Al in 1999 schatte de FAO (nvdr: voedsel- en landbouworganisatie van de VN) dat 800 miljoen mensen bij het verschijnsel betrokken zijn, wat staat voor 15 procent van de wereldvoedselproductie. Dat is ondertussen vast nog in belang toegenomen. Het gaat om miljoenen ex-boeren die in de wereldsteden samenklitten. Ze willen grond onder de voeten voelen en de vrucht van hun eigen handen kunnen eten.

Het project van de MPA in Rio de Janeiro heeft de welluidende naam ‘Raizes do Brasil’(Braziliaanse wortels). Het voedsel is geworteld in de buurt van grootstad Rio. Ontbijten in een majestueus huis uit 1871, geworteld in de slaventijd, staan nu vrije mensen op om de stad te voeden op basis van agro-ecologie
Het project van de MPA in Rio de Janeiro heeft de welluidende naam ‘Raizes do Brasil’(Braziliaanse wortels). Het voedsel is geworteld in de buurt van grootstad Rio. Ontbijten in een majestueus huis uit 1871, geworteld in de slaventijd, staan nu vrije mensen op om de stad te voeden op basis van agro-ecologie (foto: Luc Vankrunkelsven, 21 mei 2022).

Via voedsel wordt sociale cohesie opgebouwd of hersteld. Bovendien is het voor velen een enorme kostenbesparing of een extra (klein) inkomen. Het verdient in dit Braziliaanse ‘internationaal jaar van de familiale landbouw’ en ‘het Europees jaar van de voedselverspilling’ meer dan de nodige aandacht van het publiek en van de beleidsmakers.

Tot één derde van het voedsel in de wereld wordt in de verschillende schakels van de geïnternationaliseerde voedselketen tot in onze ijskasten verspild. Deze stadsmensen, die zelf in precaire omstandigheden aan landbouw doen, zullen zich niet zo rap aan verspilling van hun producten bezondigen.

Zo is er het wervende voorbeeld van de stadslandbouw van de ‘Maciço da Pedra Branca’, in het hartje van de metropool Rio de Janeiro. Ongeveer 120 stadsboeren zijn er actief.”

En verder, laten we onze Wervelprof. Hubert Gulinck nog graag eens aan het woord:

Neo-ruraliteit

In ons eigen land heeft prof. Hubert Gulinck het over ‘neo-ruraliteit’, één van zijn zalige neologismen: “Neo-ruraliteit is terug met de voeten op de grond, al is het in de eerste plaats een theoretisch concept. Het gaat om personen, gemeenschappen of bedrijven die de grond gebruiken als substraat voor hun handelen, maar op een duurzame wijze.

Voor welk handelen? Een nuttig begrip hierbij is ‘ecosysteemdiensten’, gelanceerd in de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ecosysteemdiensten gaan over voedselproductie, wateropvang, biodiversiteitsbeheer, klimaatkoeling en – in de tweede plaats – de daaraan gekoppelde culturele diensten.

Het betreft alle diensten die een maatschappij kan waarmaken, dankzij haar natuurlijk substraat (= de grond), of deze nu voorkomt in de Hongaarse poesta, in onze leemstreek of in het midden van een grootstad.

Hiermee doorbreekt de term neo-ruraliteit de kunstmatige scheidingslijn tussen stad en platteland. Die scheidingslijn is pervers omdat ermee gesuggereerd wordt dat diverse ecosysteemdiensten (of ‘grond-diensten’) niet in de stad thuishoren.

grafic stad vs platteland

Er heerst een culturele dominantie van de stad over het platteland, terwijl er in de stad ook vormen van ruraliteit met ecosysteemdiensten mogelijk zijn. Het meest sprekende argument om die neo-ruraliteit te duiden, zijn de nieuwe vormen van stadslandbouw die wereldwijd wortelschieten.

Eigenlijk is het een terug aansluiten bij een eeuwenlange traditie. Bekijk de stad Leuven op de Ferrariskaarten (1770). Heel Leuven was dooraderd met tuinbouw en andere vormen van landbouw. Uiteraard zijn onze steden veel meer verdicht en versteend dan vroeger, maar dat belet niet dat we die steden ook meer en meer als levend substraat moeten zien.”

Raizes do Brasil

Het project van de MPA heeft de welluidende naam ‘Raizes do Brasil’ (Braziliaanse wortels). Het voedsel is geworteld in de buurt van de grootstad Rio. Het ontbijt en de winkel situeren zich in een majestueus huis van 1871, nog net in de tijd van de slavernij dus.

Met wortels in deze slaventijd staan nu vrije mensen op om de stad te voeden. Voeden op basis van agro-ecologie. Er hangen diverse vlaggen, o.a. ‘Geen agro-ecologie zonder feminisme’. Inderdaad, het zijn dikwijls vrouwen die hier aan de kar trekken.

Luc Vankrunkelsven

(Rio de Janeiro, 21 mei 2022)

Postscriptum:

Wanneer ik vanuit Rio vertrek, vindt er een manifestatie pro-Bolsonaro plaats. Akelig.


Lees verder (inhoud oktober 2022


Dit vind je misschien ook leuk...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept