(geannuleerd) Mechelen: de verstrengeling van stad en plattelandsproductie doorheen de tijd

In oude schoolboeken staat de streek rond Mechelen geboekstaafd als de groentestreek van ons land. Mechelen is ook een oude stad waar veel plaatsnamen verwijzen naar de vroegere verstrengeling tussen de stad en het omliggende platteland.